Cùng bé sáng tạo khám phá tranh tết

Với tấm lòng yêu trẻ, cùng những bước chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ lưỡng, BTC chương trình hy vọng các em không chỉ có một sân chơi bổ ích mà còn được đắm mình trong bầu không khí đón tết đậm đà bản sắc văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc.