Team of Teppies (since 2014)

Đội ngũ của Teppi Art club

Teppi Art tự hào có những cộng sự năng động và nhiệt huyết. Chúng ta say mê mỹ thuật và yêu thích được làm việc cùng những người bạn nhỏ.

Ở Teppi Art, một điểm cuốn hút và gắn kết mọi người là đội nhóm có thể học hỏi, tương hỗ lẫn nhau; Vì vậy mà có thể cùng nhau kề vai-sát cánh trong cuộc sống, trên con đường học tập và thực nghiệm.
Cũng chính vì vậy, đứng trước mỗi ứng viên mới, mỗi chúng ta luôn tự đặt ra 2 câu hỏi:
“Học sinh Teppi sẽ học được gì ‘khác biệt’ từ cô ấy?”, và
“Bản thân mình và đội nhóm sẽ học được gì ‘khác biệt’ từ cô ấy?”

Mỗi giáo viên, dù có chung tầm nhìn, chung tâm huyết, vẫn cần từng ngày trau dồi sở trường, phong cách riêng. Vì mỗi chúng ta chỉ là một miếng ghép nhỏ của cuộc sống, của Teppi Art; Và dù có cố gắng qua mỗi bài học, chúng ta cũng chỉ truyền lại được số miếng ghép kiến thức hữu hạn tới học sinh, trong vô số những miếng ghép mà các em cần có đủ trên đường đời.

Đội ngũ Teppi Art club từ 2014

2024202320222020201920182017201620152014

Ms. Phuong

Cô Phương

Lớp sáng tạo; Lớp triển vọng

Sở trường: Sư phạm Mỹ thuật; Mỹ thuật đa phương tiện

Ms. Hải

Cô Hải

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật hoạt hình; Sân khấu điện ảnh

Ms. Phượng

Cô Phượng

Lớp sáng tạo, Lớp triển vọng

Sở trường: Mỹ thuật; Thiết kế đồ họa

Ms. Yến

Cô Yến

Lớp sáng tạo, Lớp triển vọng

Sở trường: Mỹ thuật; Thiết kế đồ họa

Ms. Huyền

Cô Huyền

Lớp sáng tạo

Sở trường: Thiết kế trang phục nghệ thuật

Ms. Hồng Phượng

Cô Hồng Phượng

Lớp sáng tạo

Sở trường: Thiết kế đồ họa kỹ xảo

Ms. Quỳnh

Cô Quỳnh

Lớp sáng tạo

Sở trường: Sư phạm Mỹ thuật

Ms. Minh Chi

Cô Minh Chi

Lớp sáng tạo

Sở trường: Sư phạm Mỹ thuật

Ms. Phuong

Cô Phương

Lớp sáng tạo; Lớp triển vọng

Sở trường: Sư phạm Mỹ thuật; Mỹ thuật đa phương tiện

Ms. Hải

Cô Hải

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật hoạt hình; Sân khấu điện ảnh

Ms. Phượng

Cô Phượng

Lớp sáng tạo, Lớp triển vọng

Sở trường: Mỹ thuật; Thiết kế đồ họa

Ms. Yến

Cô Yến

Lớp sáng tạo, Lớp triển vọng

Sở trường: Mỹ thuật; Thiết kế đồ họa

Ms. Huyền

Cô Huyền

Lớp sáng tạo

Sở trường: Thiết kế trang phục nghệ thuật

Ms. Trang

Cô Trang

Lớp triển vọng

Sở trường: Hội họa

Ms. Hồng Phượng

Cô Hồng Phượng

Lớp sáng tạo

Sở trường: Thiết kế đồ họa kỹ xảo

Ms. Ngân

Cô Ngân

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật; Thiết kế đồ họa

Mr. Hùng

Thầy Hùng

Lớp sáng tạo

Sở trường: Đồ họa kỹ xảo

Ms. Quỳnh

Cô Quỳnh

Lớp sáng tạo

Sở trường: Sư phạm Mỹ thuật

Ms. Minh Chi

Cô Minh Chi

Lớp sáng tạo

Sở trường: Sư phạm Mỹ thuật

Ms. Phuong

Cô Phương

Lớp sáng tạo; Lớp triển vọng

Sở trường: Sư phạm Mỹ thuật; Mỹ thuật đa phương tiện

Ms. Hải

Cô Hải

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật hoạt hình; Sân khấu điện ảnh

Ms. Phượng

Cô Phượng

Lớp sáng tạo, Lớp triển vọng

Sở trường: Mỹ thuật; Thiết kế đồ họa

Ms. Yến

Cô Yến

Lớp sáng tạo, Lớp triển vọng

Sở trường: Mỹ thuật; Thiết kế đồ họa

Ms. Huyền

Cô Huyền

Lớp sáng tạo

Sở trường: Thiết kế trang phục nghệ thuật

Ms. Trang

Cô Trang

Lớp triển vọng

Sở trường: Hội họa

Ms. Hồng Phượng

Cô Hồng Phượng

Lớp sáng tạo

Sở trường: Thiết kế đồ họa kỹ xảo

Ms. Ngân

Cô Ngân

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật; Thiết kế đồ họa

Ms. Phuong

Cô Phương

Lớp sáng tạo; Lớp triển vọng

Sở trường: Sư phạm Mỹ thuật; Mỹ thuật đa phương tiện

Ms. Oanh

Cô Oanh

Lớp triển vọng

Sở trường: Mỹ thuật

Ms. Tam Anh

Cô Tâm Anh

Lớp triển vọng

Sở trường: Sư phạm Mỹ thuật

Ms. Doa

Cô Doa

Lớp triển vọng

Sở trường: Mỹ thuật

Ms. Thương

Cô Thương

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật công nghiệp; Thiết kế thời trang

Ms. Huyền

Cô Huyền

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật đa phương tiện

Ms. Hải

Cô Hải

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật hoạt hình; Sân khấu điện ảnh

Ms. Phượng

Cô Phượng

Lớp sáng tạo, Lớp triển vọng

Sở trường: Mỹ thuật; Thiết kế đồ họa

Ms. Yến

Cô Yến

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật; Thiết kế đồ họa

Ms. Vân Anh

Cô Vân Anh

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật đa phương tiện; Sân khấu điện ảnh

Ms. Phuong

Cô Phương

Lớp sáng tạo; Lớp triển vọng

Sở trường: Sư phạm Mỹ thuật; Mỹ thuật đa phương tiện

Ms. Thao

Cô Thảo

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật đa phương tiện

Ms. Oanh

Cô Oanh

Lớp triển vọng

Sở trường: Mỹ thuật

Ms. Giang

Cô Giang

Lớp sáng tạo

Sở trường: Kiến trúc

Ms. Tam Anh

Cô Tâm Anh

Lớp triển vọng

Sở trường: Sư phạm Mỹ thuật

Ms. Doa

Cô Doa

Lớp triển vọng

Sở trường: Mỹ thuật

Ms. Thương

Cô Thương

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật công nghiệp; Thiết kế thời trang

Ms. Huyền

Cô Huyền

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật đa phương tiện

Ms. Hải

Cô Hải

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật hoạt hình; Sân khấu điện ảnh

Ms. Phượng

Cô Phượng

Lớp sáng tạo, Lớp triển vọng

Sở trường: Mỹ thuật; Thiết kế đồ họa

Ms. Yến

Cô Yến

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật; Thiết kế đồ họa

Ms. Vân Anh

Cô Vân Anh

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật đa phương tiện; Sân khấu điện ảnh

Ms. Phuong

Cô Phương

Lớp sáng tạo; Lớp triển vọng

Sở trường: Sư phạm Mỹ thuật; Mỹ thuật đa phương tiện

Ms. Thao

Cô Thảo

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật đa phương tiện

Ms. Oanh

Cô Oanh

Lớp triển vọng

Sở trường: Mỹ thuật

Ms. Giang

Cô Giang

Lớp sáng tạo

Sở trường: Kiến trúc

Ms. Tam Anh

Cô Tâm Anh

Lớp triển vọng

Sở trường: Sư phạm Mỹ thuật

Ms. Doa

Cô Doa

Lớp triển vọng

Sở trường: Mỹ thuật

Ms. Huyền

Cô Huyền

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật đa phương tiện

Ms. Phuong

Cô Phương

Lớp sáng tạo; Lớp triển vọng

Sở trường: Sư phạm Mỹ thuật; Mỹ thuật đa phương tiện

Ms. Thao

Cô Thảo

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật đa phương tiện

Ms. Oanh

Cô Oanh

Lớp triển vọng

Sở trường: Mỹ thuật

Ms. Giang

Cô Giang

Lớp sáng tạo

Sở trường: Kiến trúc

Ms. Phuong

Cô Phương

Lớp sáng tạo; Lớp triển vọng

Sở trường: Sư phạm Mỹ thuật; Mỹ thuật đa phương tiện

Ms. Thao

Cô Thảo

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật đa phương tiện

Ms. Phuong

Cô Phương

Lớp sáng tạo; Lớp triển vọng

Sở trường: Sư phạm Mỹ thuật; Mỹ thuật đa phương tiện

Ms. Phuong

Cô Phương

Lớp sáng tạo; Lớp triển vọng

Sở trường: Sư phạm Mỹ thuật; Mỹ thuật đa phương tiện