Team of Teppies

Đội ngũ của Teppi Art club

Teppi Art tự hào có những cộng sự năng động và nhiệt huyết. Chúng ta say mê mỹ thuật và yêu thích được làm việc cùng những người bạn nhỏ.

Ở Teppi Art, một điểm cuốn hút và gắn kết mọi người là đội nhóm có thể học hỏi, tương hỗ lẫn nhau; Vì vậy mà có thể cùng nhau kề vai-sát cánh trong cuộc sống, trên con đường học tập và thực nghiệm.
Cũng chính vì vậy, đứng trước mỗi ứng viên mới, mỗi chúng ta luôn tự đặt ra 2 câu hỏi:
“Học sinh Teppi sẽ học được gì ‘khác biệt’ từ cô ấy?”, và
“Bản thân mình và đội nhóm sẽ học được gì ‘khác biệt’ từ cô ấy?”

Mỗi giáo viên, dù có chung tầm nhìn, chung tâm huyết, vẫn cần từng ngày trau dồi sở trường, phong cách riêng. Vì mỗi chúng ta chỉ là một miếng ghép nhỏ của cuộc sống, của Teppi Art; Và dù có cố gắng qua mỗi bài học, chúng ta cũng chỉ truyền lại được số miếng ghép kiến thức hữu hạn tới học sinh, trong vô số những miếng ghép mà các em cần có đủ trên đường đời.

Ms. Phuong

Cô Phương

Lớp sáng tạo; Lớp triển vọng

Sở trường: Sư phạm Mỹ thuật; Mỹ thuật đa phương tiện

Ms. Thao

Cô Thảo

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật đa phương tiện

Ms. Oanh

Cô Oanh

Lớp triển vọng

Sở trường: Mỹ thuật

Ms. Giang

Cô Giang

Lớp sáng tạo

Sở trường: Kiến trúc

Ms. Tam Anh

Cô Tâm Anh

Lớp triển vọng

Sở trường: Sư phạm Mỹ thuật

Ms. Doa

Cô Doa

Lớp triển vọng

Sở trường: Mỹ thuật

Ms. Thương

Cô Thương

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật công nghiệp; Thiết kế thời trang

Ms. Huyền

Cô Huyền

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật đa phương tiện

Ms. Hải

Cô Hải

Lớp sáng tạo

Sở trường: Mỹ thuật hoạt hình; Sân khấu điện ảnh